Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο  2017-2019

Ο Κυνηγετικός  Σύλλογος  Περάματος Μυλοποτάμου   - Ο  Ψηλορείτης -    διοικείται  από  7μελές   Διοικητικό  Συμβούλιο,  η θητεία του οποίου είναι διετής. Ο Ταμίας του Συλλόγου   διορίζεται με πρόταση του Δ.Σ στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνης απο τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  και επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  για την περίοδο  2017 – 2019 αποτελείται από τους:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

TΑΜΙΑΣ

:

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

:

ΛΟΥΚΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

:

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

:

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Τα δύο (2) μέλη της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,ενώ το τρίτο μέλος ( Πρόεδρος )  διορίζεται με πρόταση του Δ.Σ στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνης απο τον Γενικό Γραμματέa Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  και επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.   

Η Ελεγκτική επιτροπή για την περίοδο  2017 – 2019 αποτελείται από τους:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

NΗΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΜΕΛΟΣ

:

ΓΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

:

ΛΙΟΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ