Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα.

  •  (ΦΕΚ 147/Α`/3.9.1993) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.