ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – 2022-2024

 

Μοσχανδρέας Φώτιος του Χρήστου Πρόεδρος

 

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος

 

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου Γενικός Γραμματέας

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ Κοσμήτορας

 

Ζαχαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου Ταμίας

 

Αγκουριδάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Σύμβουλος

 

Λουκάκης Στυλιανός του Ιωάννη Σύμβουλος